Яремчанська міська рада
Івано-Франківська область, Надвірнянський район

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування

Дата: 04.11.2021 16:12
Кількість переглядів: 972

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
документу державного планування
“Проект внесення змін до генерального плану міста Яремче Яремчанської міської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області, суміщених з детальними планами території”

Загальні положення

Цей документ складено згідно вимог ст. 10 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

1. Замовник СЕО та виконавець

Замовником ДДП “Проект внесення змін до генерального плану міста Яремче Яремчанської міської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області, суміщені з детальними планами території” (надалі - ДДП) є Яремчанська міська рада Надвірнянського району Івано-Франківської області,  78500, Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Свободи, буд. 266, тел. 03434-22279, e-mail: jar_mvk@ukr.net.                                       

Виконавець стратегічної екологічної оцінки – ФОП Бойко Олексій Юрійович (діє на підставі Свідоцтва про держреєстрацію № 20740000000009347 від 19.03.2007),  04111, м. Київ, вул. Щербаківського, 53в.

 

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план території м. Яремче Надвірнянського району Івано-Франківської області (ДДП) є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Яремчанської міської ради.

Зміни до генерального плану міста Яремче розроблено з метою підвищення ефективності використання території міста в ринкових умовах з узгодженням приватних, громадських та державних інтересів, а також забезпечення інформованості потенційних інвесторів щодо можливостей реалізації їх намірів і прозорості управлінських рішень в сфері містобудування, що стимулюватиме інвестиційну активність фізичних та юридичних осіб.

Чинний Генеральний план м.Яремче був розроблений в 2002 році. В загальному,  чинною містобудівною документацію охоплені усі напрямки розвитку населеного пункту,  основним з яких є розвиток міста як курорта . У зв'язку економічною ситуацію, що склалася на сьогодні, сучасними потребами міста, з динамічний розвитком рекреаційної галузі чинний Генеральний  план частково втратив актуальність та потребує доопрацювань. Проектом внесення змін до генерального плану м.Яремче (щодо зміни функціонального призначення земельних ділянок) передбачається 4 зміни, що визначають нове функціональне використання 8 ділянок. Одна із змін (Зміна 2) уточнює прибережну захисну смугу вздовж струмка Чорногірчик з урахуванням існуючої ситуації.

Зміни в Генеральний план міста Яремче розроблені на основі чинного генерального плану міста Яремче на замовлення Яремчанської міської ради у відповідності з:

- Конституція України;

- Земельний кодекс України;

- Водний кодекс України;

- Кодекс України «Про надра»;

- Лісовий кодекс України;

- Закон України «Про Генеральну схему планування території України»;

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про державну владу і місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про власність»;

- Закон України «Про основи містобудування»;

- Закон України «Про автомобільні дороги»;

- Закон України «Про природно заповідний фонд України»;

- Закон України «Про трубопровідний транспорт»;

- Закон Укр аїни «Про охорону культурної спадщини»;

- ДБН Б. 2.2 12:2019 «Планування та забудова територій»;

- ДБН Б.1.1 15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;

- ДБН В.2.3 4:2015 Автомобільні дороги;

- ДБН В.2.3 5 2018 «Вулиці та дороги населених пункт ів»;

та іншими законодавчими та нормативними актами.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральні плани населених пунктів підлягають стратегічній екологічній оцінці. Даний документ у відповідності із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» призначений визначити обсяг стратегічної екологічної оцінки ДДП.

Основними правовими документами, які мають бути враховані під час процедури стратегічної екологічної оцінки є:

 • Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015);
 • Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС; 
 • Закон України «Про охорону археологічної спадщини»;
 • Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»;
 • Державна стратегія регіонального розвитку на 2021—2027 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695;
 • Національний план дій управління відходами до 2030 року, затверджений Кабінетом міністрів України 20 лютого 2019 року;
 • Конвенція ООН з біологічного різноманіття;
 • Рамкова конвенція про зміну клімату; 
 • Паризька кліматична угода;
 • ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації»;
 • Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Закон України N 436/96-ВР (436/96-ВР ) від 29.10.96.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

            Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

            Проект ДДП передбачає наступні рішення:

зміна 1. Згідно з чинним Генеральним планом дана територія була передбачена під житлову садибну забудову. Проектом пропонується пропонується зміна функціонального призначення території на територію громадської забудови для нового будівництва апартготелю цільове призначення 03.08 : для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування для будівництва та обслуговування готельно відпочинкового комплексу. Загальна площа ділянки внесення змін - 0,3333 га;

зміна 2 -  Згідно з чинним Генеральним планом дана територія віднесена до зелених насаджень загального користування, яка повністю потрапляє в прибережно-захисну смугу струмка, яка визначена чинною містобудівною документацією у розмірі 25 м. Проектом пропонується уточнення меж ПЗС з урахуванням існуючої забудови та зміна функціонального призначення частини ділянки площею 0,0737 га (загальна площа ділянки, яка розглядається 0,1031га), яка розташована за межами нововстановленої прибережно захисної смуги, з території зелених насаджень загального користування на територію громадського призначення цільове призначення 03.15:для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови)).

зміна 3 -  Згідно з чинним Генеральним планом дана територія має функціональне призначення житлово садибна забудова. Площа ділянки, яка розглядається - 0,2661 га. Проектом пропонується зміна функціонального використання даної території на територію громадського призначення для будівництва апартготелю цільове призначення 03.08 : для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування для будівництва та обслуговування готельно відпочинкового комплексу;

зміна 4 - Згідно з чинним Генеральним планом дана територія має функціональне призначення - житлова садибна забудова. Проектом пропонується зміна функціонального призначення території проектування на територію багатоквартирної житлової забудови цільове призначення 02.10 : для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово розважальної та ринкової інфраструктури). Загальна площа ділянки, що розглядається - 0,1867 га. Розрахункове населення 140 чол. чол., загальна житлова площа 2,5 тис.м 2.

            Заплановані об’єкти, зокрема будівництво готелів може відноситися до видів планованої діяльності та об’єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля згідно ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».  Необхідність проходження процедури ОВД буде уточнено в процесі складання Звіту, коли будуть розробником змін надані уточнені характеристики щодо кількості місць в готелях.

4. Ймовірні наслідки.

Проектом ДДП передбачається зміна функціонального використання територій для подальшого їх використання під громадську та житлову зони, в тому числі для організації зон відпочинку та туризму. Впровадження майбутніх проектних рішень ДДП в частині будівництва нових об’єктів, проведення масштабних земляних робіт може призвести до тимчасових негативних наслідків, зокрема атмосферного забруднення, збільшення шумового навантаження на території та забруднення території токсичними відходами будівництва. Функціонування запланованих об'єктів може чинити тиск на довкілля у разі забезпечення неналежного водопостачання та водовідведення, збору побутових відходів. Основні екологічні проблеми території та природоохоронні цілі:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

Компонент довкілля

Екологічні проблеми

Природоохоронні цілі

Ймовірні наслідки реалізації ДДП

Клімат і мікроклімат

Зношеність міських комунікацій. Викиди парникових газів через спалювання викопного палива

Зменшення викидів парникових газів,

адаптація до змін клімату

Передбачається подальше використання викопного палива в комунальному господарстві що, через збільшення населення села призведе до збільшення обсягів викидів парникових газів. Домінування забудованих, заасфальтованих або вкритих іншими штучними матеріалами ділянок у межах населеного пункту та території проектування можуть призвести до виникнення стресових для здоров’я «теплових островів».

Атмосферне повітря

Основна екологічна проблема – забруднення повітря викидами автотранспорту та шумове забруднення.

Зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу від автотранспорту та підприємств.

Забруднення повітря викидами транспорту під час реалізації проектних рішень,  шумове забруднення. Передбачається озеленення територій, вільних від забудови

Водне середовище

Забруднення джерел водопостачання, зношеність централізованого каналізування, відсутність проектів встановлення ПЗС.

Забезпечити збереження, відновлення та стале використання наземних і внутрішніх прісноводних екосистем

Можливе забруднення поверхневих вод струмка – ймовірні скиди забруднених вод, що можуть призвести до забруднення хімічними і органічними речовинами, теплового забруднення.

Ймовірна інфільтрація забруднення будівельними відходами та паливно-мастильними матеріалами в грунтові води.

Проектом передбачається водовідведення на очисні споруди, що проектуються нижче за течією по р. Прут.

Земельні ресурси

Значна антропогенна перетвореність ландшафтів, деградація грунтів внаслідок інтенсивної сільськогосподарської діяльності

Припинення процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття

Створення нових об’єктів інфраструктури, громадських територій, залучення в інтенсивне використання вільних земельних ресурсів.
Проектом передбачається уточнення ПЗС. Проектом передбачається водовідведення на очисні споруди, що проектуються нижче за течією по р. Прут.

Ґрунтовий покрив

Існуючий полігон ТПВ і технологія утилізації не відповідають санітарним нормам. Забруднення хімічними і органічними речовинами на території та у зонах впливу автошляхів та залізниць. Забруднення хімічними речовинами ґрунтів у населеному пункті через побутові викиди і скиди.

Відновити деградовані землі та ґрунти з використанням інноваційних технологій

Створення нових об’єктів інфраструктури, громадських територій, залучення в інтенсивне використання вільних земельних ресурсів призведе до змін у грунтовому покриві, ущільнення грунту. У рамках СЕО будуть розглянуті заходи із запобігання таким негативним змінам.

Рослинний і тваринний світ

Створення нових об’єктів транспорту або житла, громадської забудови, пов’язане із вилученням вільних територій, які можуть бути цінними для підтримки високого рівня біорізноманіття і збереження цінних біотопів.

відновлення  біорізноманіття

Створення нових господарських і житлових об’єктів пов’язане із інтенсифікацією тиску на навколишнє середовище як під час будівництва, так і у процесі подальшої експлуатації.

Навколишнє соціальне середовище, у т.ч. здоров’я населення

Забруднення викидами транспорту зумовлюють негативні наслідки для здоров’я населення, особливо у місцях найбільших концентрацій забруднювачів або надмірного шумового тиску.

Зменшити негативний вплив забруднюючих речовин, у т. ч. на довкілля міст, шляхом використання інноваційних технологій

Облаштування якісних інженерних мереж, оновлення дорожнього покриття, озеленення вільних від забудови територій дозволить зменшити обсяги забруднення навколишнього середовища.

                                                                                                                                         

            б) для територій з природоохоронним статусом.

Ділянки внесення змін до генерального плану потрапляють в межі Національного природного парку загальнодержавного значення «Карпатський», який має загальнодержавне значення та території Смарагдової мережі (код території: UA0000014; Назва території: Carpathian National Nature Park; Площа, га: 50478; Кількість видів птахів: 25; Кількість інших видів: 35; Кількість типів природних оселищ: 38; Біогеографічний регіон: Альпійський), згідно даних публічної кадастрової карти -https://map.land.gov.ua.

Діяльність парку «Карпатський» регулюється положенням “Про Карпатський національний природний парк”, затвердженим Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 24.10.2001 № 383 (у редакції наказу Мінприроди 06.06.2012 № 293), згідно якого населені пункти розташовані в господарській зоні парку.

В процесі виконання стратегічної екологічної оцінки буде проаналізовано можливий антропогенний тиск зі сторони проектних рішень ДДП на перелічені території та можливі негативні наслідки а також визначено заходи із запобігання таким наслідкам.

 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Проекті рішення ДДП не мають транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

В процесі виконання стратегічної екологічної оцінки буде розглянута планувальна альтернатива «нульовий сценарій» (тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного ДДП), а також інші планувальні альтернативи, які включатимуть прогнозування та оцінку ситуації у випадку затвердження різних варіантів проектних рішень в складі ДДП. Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про СЕО ДДП.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію (за умови що така інформація буде надана):

 • доповіді про стан довкілля в Івано-Франківській області;       
 • статистичну   інформацію щодо стану довкілля, дані моніторингу стану довкілля в Івано-Франківській області та місті Яремче зокрема;
 • Відомості про стан та місця розташування об'єктів ПЗФ;
 • Відомості про стан та місця розташування об'єктів Смарагдової мережі, червонокнижних видів;
 • Паспорти об'єктів культурної спадщини, відомості про їх місце розташування;
 • Пропозиції    щодо зміни існуючого функціонального використання території;
 • Відомості про інтенсивність руху на автомобільних дорогах;
 • Інформація про наявні і заплановані інвестиційні проекти щодо розвитку інфраструктури, відновлення, рекультивації навколишнього середовища, соціального розвитку.
 • Інформацію про підприємства-забруднювачі;
 • Відомості про агровиробничі групи грунтів;
 • Відомості про тваринний та рослинний світ;
 • топографічну основу і набір профільних геопросторових даних ДДП з планувальними альтернативами;
 • відкриті картографічні джерела, космічні знімки.

Для аналізу території буде використано геоінформаційну модель території, застосовано методику нечіткої оцінки впливу об’єктів на навколишнє середовище на основі просторового розташування об’єктів території [3][4][5][6], методичні та методологічні підходи ландшафтного планування [7][8][9][10] та інші методики, необхідність застосування яких буде визначено за результатами пропозицій, що надійдуть під час розгляду цього документу за процедурою, визначеною ст. 9,10 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, зокрема:

а) Встановлення просторових планувальних обмежень навколо об’єктів, що можуть нести негативний вплив на довкілля та здоров’я населення;

б) Встановлення часових обмежень функціонування об’єктів на території внесення змін;

в) Планувальні альтернативи для території, метою яких є визначення просторових рішень, за яких відбудеться запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП;

г) Компенсаційні заходи, що сприятимуть пом’якшенню можливих негативних наслідків впровадження ДДП, зокрема адміністративні, що встановлюватимуть обмеження для функціонування запланованих об’єктів.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку
           
Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” [1] та Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки ДДП [2].
            Зміст стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території ДДП.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Орган, до якого подаються зауваження - Яремчанська міська рада,  78500, Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Свободи, буд. 266, тел. 03434-22340, e-mail: jar_arch@ukr.net.    

Строки подання

15 днів з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки ДДП (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України “Про стратегічну екологічну оцінку”. Доступно онлайн: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19

2. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018 р. Доступно онлайн: https://menr.gov.ua/files/docs/nakazy/2018/nakaz_296.pdf .

3. InVEST 3.7.0.post10+ug.h2ce175de3cea documentation. Доступно онлайн: http://releases.naturalcapitalproject.org/invest-userguide/latest/habitat_quality.html#the-model

4. Лященко А.А. Нечіткі геоінформаційні моделі прояву екологічних факторів та їх впливу на грошову оцінку земельних ділянок, Лященко А.А., Волочко Є.П., Кравченко Ю.В. Вісник геодезії та картографії, 2012, № 1 (76).

5. Максимова Ю.С., Бойко О.Ю.Using a fuzzy impact assessment for the environment quality evaluation, Випуск 93, 2021, Номер 93: 59-71. https://doi.org/10.23939/istcgcap2021.93.059

6. Procedure for impact assessing on the environment, Proceedings of Odessa Polytechnic University, Issue 1(54), 2018, 99-107, O. Stanovskiy, DSc, Prof.,I. Prokopovitch, DSc, Assos. Prof.,H. Olekh,K. Kolesnikova, DSc, Prof.,L. Sorokina.

7. Ландшафтне планування в Україні / Л. Г. Руденко, Є. О. Маруняк, О. Г. Голубцов та ін.; під ред. Л. Г. Руденка. — К. : Реферат, 2014. — 144 с.: іл.

8. Методика інтеграції екологічної складової розвитку у просторове планування України (регіональний рівень) / Л. Г. Руденко, Є. О. Маруняк, Ю. М. Палеха, О. Г. Голубцов, Ш. Хайланд та ін. / за ред. Л. Г. Руденка. — К. : Реферат, 2016. — 80 с. : іл.

9. Leonid Rudenko, Eugenia Marunyak, Serhiy Lisovskyi, Oleksandr Golubtsov, Viktor Chekhniy, Yuriy Farion. The Landscape Plans System as a Tool for Sustainable Development in Ukraine / M. Luc. U. Somorowska and J.B. Szmarida (eds.). // Landscape Analysis and Planning. Geographical Perspectives // Springer International Publishing, Switzerland 2015. P. 217 – 244. 10. Rudenko, Leonid, Eugenia Maruniak, Oleksandr Golubtsov, et al. 2017. Reshaping Rural Communities and Spatial Planning in Ukraine. European Countryside. 9(3): 594-616. Retrieved 16 Oct. 2017, from doi:10.1515/euco-2017-0035 .

11. Закон України “Про основи містобудування”.

12. Наказ МОЗ України  “Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів“  № 173 від 19.06.96. Доступно онлайн:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96

13. Національна доповідь “Цілі сталого розвитку: Україна”, 2017. Доступно онлайн: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь