Яремчанська міська рада
Івано-Франківська область, Надвірнянський район

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–СЕРПЕНЬ 2019 РОКУ

Дата: 03.10.2019 16:21
Кількість переглядів: 589

 

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ   СТАНОВИЩЕ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ЗА  СІЧЕНЬ–СЕРПЕНЬ  2019  РОКУ

 

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

 

Короткий  огляд

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 серпня 2019р. становила 1369,2 тис. осіб, з них 605,7 тис. проживали у міських поселеннях, 763,5 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–липня 2019р. кількість жителів зменшилась на 4047 осіб за рахунок природного (на 3854 особи) та міграційного (на 193 особи) скорочень.

Кількість  живонароджених  у  січні–липні  2019р.  становила  7076 осіб, померлих – 10930 осіб проти 7357 осіб та 10246 осіб відповідно  у січні–липні 2018р. 

 

Зайнятість  та  безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у серпні 2019р. становила 183,2 тис. осіб.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2019р. становила 8,6 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 87,3%. Жінки становили 57,5% загальної кількості безробітних.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у серпні 2019р. склала 7,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2942 грн, що складає 70,5% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у серпні 2019р. порівняно липнем 2019р. збільшилась на 18,2% і на кінець місяця становила                  2609 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець серпня 2019р. склало 3 особи.

 

Доходи  населення

 

У січні–серпні 2019р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб) становив 8664 грн, що на 17,3% більше, ніж у відповідному періоді 2018р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах транспорту, у сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищували середній показник по області на 41,5% – у 1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності, у сфері надання інших видів послуг (не перевищували 54,2% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–серпні 2019р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 108,1%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 вересня 2019р. склала 36,3 млн.грн, або 2,2% фонду оплати праці, нарахованого у серпні 2019р. Упродовж серпня 2019р. заборгованість збільшилась на 3,9%.

На економічно активні підприємства припадає 38,7% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 61,3%.

Основна сума боргу з виплати заробітної плати припадає на промисловість (56,9% від загальної суми) та оптову і роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (33,3%).

Станом на 1 вересня 2019р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів становила 1,5 млн.грн  (на підприємствах сфери охорони здоров’я).

 

Соціальний   захист

 

У січні–серпні 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 90,6 тис. домогосподарств, із них у міських  поселеннях – 38,6 тис.  домогосподарств, у  сільській  місцевості – 52 тис.   Сума   призначених   субсидій   у   січні–серпні   2019р.   склала   38,5 млн.грн,  із  неї  у  міських  поселеннях – 15,1 млн.грн,  у  сільській  місцевості – 23,4 млн.грн. 

Крім  того,  у  січні–серпні  2019р.  12 тис.  домогосподарств  (з  них  11,7 тис. – домогосподарства сільської місцевості) було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Сума призначених субсидій цього виду у січні–серпні 2019р. становила 39,8 млн.грн, з якої 38,9 млн.грн – для домогосподарств у  сільській місцевості.

Cередній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг  у  розрахунку  на  одне  домогосподарство  у  серпні  2019р.  становив  90,6 грн  (у  липні  2019р. – 125,8 грн);  на  придбання  скрапленого  газу, твердого  та  рідкого пічного побутового палива – 3116,3 грн (у липні 2019р. – 3123,5 грн).

 

 Роздрібна  торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2019р. склав 16117,2 млн.грн, що у порівнянних цінах на 9,2%  більше від обсягу січня–серпня 2018р.

Оборот роздрібної торгівлі у серпні п.р. порівняно із липнем 2019р. збільшився на 6,7%, а з серпнем 2018р. – на 4,6%. 

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2019р. склав 9870,7 млн.грн, що у порівнянних цінах на 11,8% більше обсягу відповідного періоду попереднього року.

 

Сільське  господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–серпні п.р. порівняно з січнем–серпнем 2018р. становив 100,2%, у т.ч. у  підприємствах – 99,1%, у  господарствах  населення – 100,6%.

Станом на 1 вересня 2019р. культури зернові і зернобобові скошено  та обмолочено на площі 100,5 тис.га (67,2% площ, посіяних під урожай 2019р.), що на 11,6% менше, ніж на відповідну дату торік. У середньому  з 1 га обмолоченої   площі  одержано  по  43,6 ц  зерна,  що  на  0,7 ц більше, ніж  на 1 вересня 2018р.

За січень–серпень 2019р. реалізовано на забій 74,4 тис.т сільськогос­подарських тварин (у живій масі), що на 0,7% більше порівняно з січнем–серпнем 2018р., вироблено 354,9 млн.шт яєць (на 28,5% більше) та  287,2 тис.т молока  (на 2,7% менше).

За розрахунками, на 1 вересня 2019р. загальна  кількість великої  рогатої худоби  склала  149,9 тис. голів  (на 4,1%  менше, ніж  на  1 вересня  2018р.), у  т.ч. корів – 86,3 тис.  (на 4,4% менше); свиней  –  331,4 тис. (на 2,4% більше), овець та кіз – 32,4 тис. (на 3% менше), птиці  всіх видів  –  5368,2 тис. голів  (на 8% менше).

Обсяг власно  виробленої сільськогосподарської  продукції, реалізованої  підпри­ємствами   за січень–серпень  п.р.  порівняно  з січнем–серпнем 2018р. зріс на 0,8%, у т.ч  продукції  рослинництва – на  49,6%,  продукції   тваринництва – знизився  на 28,6%.

На 1 вересня  2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують,  та підприємствах, що займаються зберіганням та переробленням культур зернових та зернобобових,  було  в  наявності  173 тис.т  зерна,  що  на  7,9%  менше, ніж  на  відповідну дату торік.

 

Промисловість

 

У січні–серпні 2019р. порівняно із січнем–серпнем 2018р. індекс промислової продукції  становив  96,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зріс на 2,9%, у т.ч. у добуванні сирої нафти та природного газу – на 3,4%. Поряд із цим у добуванні інших корисних копалин та розробленні  кар’єрів обсяги виробництва продукції скоротилися на 8,9%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 93,5%. Збільшення  випуску продукції проти січня–серпня 2018р. одержано у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 2,8%), машинобудуванні (на 2,1%), виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 0,7%). Разом із цим у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання випуск продукції зменшився на 16,8%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на – 17,3%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 17,7%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 29,6%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції скоротився на 6,1%.

Підприємствами області за січень–серпень 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 46 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 12,2 млрд.грн.

 

Будівництво

 

У  січні–серпні 2019р.  підприємствами  області  вироблено будівельної продукції на  суму 1767,1 млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні–серпні 2019р.  порівняно  з  січнем–серпнем 2018р. становив  90,3%.

Зведення  будівель  збільшилося  на  26,3%, у  тому числі житлових – у 1,7 раза. Водночас зведення нежитлових будівель зменшилося на 2,8%.  Індекс  будівництва інженерних споруд склав 66,8%.

 

Транспорт

 

У січні–серпні 2019р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 9,4 млн.т вантажів, що на 15,6% більше, ніж у січні–серпні попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 4,1 млн.т вантажів, вантажооборот  становив  810,1 млн.ткм, що відповідно на 26,6% та на 14% більше обсягу січня–серпня попереднього року.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 54,3 млн. пасажирів, що на 4,3% менше обсягу пасажироперевезень січня–серпня 2018р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі               763,8 млн.пас.км або на 15,7% менше обсягу січня–серпня попереднього року.

 

Зовнішня  торгівля  товарами

 

            Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–липні 2019р. становили  515,2 млн.дол. США, імпорту – 434,1 млн.дол. США. Порівняно з січнем–липнем 2018р. обсяги експорту зменшилися на 2,4%, імпорту –  на 10,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 81,1 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,19.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  301,5 млн.дол. США або 58,5% від загальнообласного обсягу експорту та зменшився у порівнянні з січнем–липнем 2018р. на 9%.

  

Споживчі  ціни

 

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  серпні  2019р.  в  Україні  порівняно  з  попереднім місяцем  становив  99,7%,  з  початку  року  –  102,7%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях),  в  області  –  99,5%  та  103,1%  відповідно.

 

 

Довідкател. (0342)79-20-43; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.

Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-MAKRO.htm

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2019

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь