Яремчанська міська рада
Івано-Франківська область, Надвірнянський район

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ЛИСТОПАД 2019 РОКУ

Дата: 09.01.2020 10:10
Кількість переглядів: 360

Населення

 

Чисельність  наявного  населення в області, за  оцінкою, на 1 листопада 2019р. становила 1368,8 тис. осіб, з них 606,6 тис. проживали у  міських  поселеннях,  762,2 тис.  –  у  сільській  місцевості.  Упродовж січня–жовтня 2019р. кількість жителів зменшилась на 4491 особу. Зменшення   чисельності   населення   відбулось   за   рахунок   природного   (на  4375 осіб)  та  міграційного  (на  116 осіб)  скорочень.

Кількість живонароджених у січні–жовтні 2019р. становила 10429 осіб, померлих – 14804 особи проти 10838 та 14420 осіб відповідно у січні–жовтні 2018р.

 

Зайнятість  та  безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у листопаді 2019р. становила 184,5 тис. осіб.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2019р. становила 7,9 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 88,9%. Жінки становили 62,1% загальної кількості безробітних.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у листопаді 2019р. склала 6,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 3331 грн, що складає 79,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у листопаді 2019р. порівняно жовтнем 2019р. зменшилася на 21% і на кінець місяця становила 1850 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець листопада 2019р. склало 4 особи.

 

Доходи  населення

 

У січні–листопаді 2019р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб) становив 8745 грн, що на 16,9% більше, ніж у відповідному періоді 2018р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався в сільському господарстві, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, у сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищували середній показник по області на 41,7% – у 1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності, у сфері надання інших видів послуг (не перевищували 54,3% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–листопаді 2019р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 108,3%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 грудня 2019р. склала 50,9 млн.грн, або 3,1% фонду оплати праці, нарахованого у листопаді 2019р. Упродовж листопада 2019р. заборгованість збільшилась на 8,5%.

Станом на 1 грудня 2019р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів становила 13 млн.грн.

На економічно активні підприємства припадає 56,4% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 43,6%.

Основна сума боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (46,1% від загальної суми), сферу оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (23,7%), сфери охорони здоров’я (12,9%) та освіти (12,6%).

 

Соціальний   захист

 

У січні–листопаді 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 165,7 тис. домогосподарств, із них у міських  поселеннях – 62,7 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 103 тис. Сума  призначених  субсидій  у  січні–листопаді  2019р. склала 76,3 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 26,4 млн.грн, у сільській місцевості – 49,9 млн.грн.

Крім того, у січні–листопаді 2019р. 13,2 тис. домогосподарств (з них 12,8 тис. – домогосподарства сільської місцевості) було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Сума призначених субсидій цього виду у січні–листопаді 2019р. становила 43,4 млн.грн, з якої 42,4 млн.грн – для домогосподарств у сільській місцевості.

Cередній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у листопаді 2019р. становив 643,3 грн  (у жовтні 2019р. – 454,7 грн); на придбання скрапленого газу, твердого  та  рідкого  пічного  побутового  палива  –  3120,9 грн  (у  жовтні  2019р. – 2869,4 грн).

 

 Роздрібна  торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2019р. досяг 23004 млн.грн, що у порівнянних  цінах на 9,3%  більше від обсягу січня–листопада 2018р.

Оборот роздрібної торгівлі у листопаді 2019р. порівняно з жовтнем збільшився на 3,4%, а з листопадом 2018р. – на 10,1%.

 Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–листопаді п.р. порівняно з січнем–листопадом 2018р. становив 99%, у т.ч. у підприємствах – 97,8%, у  господарствах  населення – 99,6%. Індекс  продукції  рослинництва  склав  96,5%, індекс  продукції  тваринництва  –  102,1%.

Під урожай 2020р. озимі на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) посіяно  на  площі 94 тис.га, що на 0,4% менше минулорічного рівня.

У січні–листопаді  2019р. реалізовано на забій 117,3 тис.т сільськогос­подарських тварин (у живій масі), що на 2,2% більше порівняно з січнем–листопадом 2018р., вироблено 460,1 млн.шт яєць (на 18,5% більше) та  395,6 тис.т молока  (на 2,9% менше).

За розрахунками, на 1 грудня 2019р. загальна  кількість великої  рогатої худоби  склала  137,2 тис. голів (на 4,1%  менше, ніж  на  1 грудня  2018р.),  у  т.ч. корів – 85,2 тис.  (на 4,2% менше); свиней – 317,2 тис. (на 1,4% менше), овець та кіз – 29 тис. (на 1,4% менше), птиці всіх видів – 5047 тис. голів  (на 5,5%  менше).

Обсяг власно  виробленої сільськогосподарської  продукції, реалізованої  підприємствами, у  січні–листопаді  2019р.  порівняно  з січнем–листопадом  попереднього  року  зріс  на 15,9%, у т.ч  продукції рослинництва  –  у 1,5 раза, продукції  тваринництва  –  знизився  на 21,4%.

На 1 грудня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та  зернобобових, було  в  наявності  159 тис.т зерна, що на 23,4%  менше, ніж  на 1 грудня  2018р.

Промисловість

 

У листопаді 2019р. порівняно з попереднім місяцем та листопадом 2018р. індекс промислової продукції становив відповідно 97,6% та 97,9%, за підсумками січня–листопада 2019р. – 95,7%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно із січнем–листопадом 2018р. випуск продукції зріс на 2,1%, у т.ч. у добуванні сирої нафти та природного газу – на 2,7%. Поряд із цим у добуванні інших корисних копалин та розробленні  кар’єрів обсяги виробництва продукції скоротилися на 12,6%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 95,3%. Збільшення випуску продукції одержано на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції на 14,2%, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 1,5%. Разом з тим спостерігалося зменшення випуску продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 28,1%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 20,5%), у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 15,9%), у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 15,4%), машинобудуванні (на 1,7%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції скоротився на 10,3%.

Підприємствами області за січень–листопад 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 61,4 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 16,6 млрд.грн.

 

Будівництво

 

У  січні–листопаді 2019р.  підприємствами  області  вироблено будівельної продукції на  суму 2762,5 млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні–листопаді 2019р.  порівняно  з  січнем–листопадом  2018р.  становив  99%.

Зведення  будівель у січні–листопаді 2019р. порівняно з січнем–листопадом попереднього року збільшилося  на 26,9%,  у тому числі житлових – у 1,6 раза, нежитлових – на 5,2%.  Індекс  будівництва інженерних  споруд  склав  79,1%.

Транспорт

У січні–листопаді 2019р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 14,1 млн.т вантажів, що на 20,7% більше, ніж у січні–листопаді попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 6,6 млн.т вантажів, вантажооборот становив  1133,1 млн.ткм, що відповідно на 38,1% та на 9,8% більше обсягу січня–листопада  попереднього  року.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 73,8 млн. пасажирів, що на 6% менше обсягу пасажироперевезень січня–листопада 2018р. Підприємствами автомобільного  та  тролейбусного  транспорту   виконано   пасажирооборот   в  обсязі  1031,2 млн.пас.км або на 19,7% менше обсягу січня–листопада попереднього року.

 

          Зовнішня  торгівля  товарами

 

Обсяг експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–жовтні 2019р. склав 764,2 млн.дол. США, імпорту – 682,2 млн.дол. США. Порівняно з січнем–жовтнем 2018р. обсяг  експорту  збільшився  на 0,3%, імпорту –  зменшився на 3,5%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 82 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,12.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  451,1 млн.дол. США або 59% від загальнообласного обсягу експорту та зменшився  у  порівнянні  з січнем–жовтнем 2018р. на 7,4%.

Споживчі  ціни

 

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  листопаді  2019р.  в  Україні  порівняно  з  попереднім місяцем  становив  100,1%,  з  початку  року  –  104,3%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях),  в  області  –  100,3%  та  104,7%  відповідно.

 

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2020

При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь