A A A K K K
для людей із порушенням зору
Яремчанська міська рада
Івано-Франківська область, Надвірнянський район

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ЖОВТЕНЬ 2020 РОКУ

Дата: 07.12.2020 18:24
Кількість переглядів: 791

Короткий  огляд

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в  області,  за  оцінкою,  на  1 жовтня  2020р.  становила  1363,7 тис. осіб, з них  605,8 тис.  проживали у міській місцевості, 757,9 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–вересня 2020р. кількість жителів зменшилась на 4416 осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 4664 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 248 осіб.

Кількість живонароджених у січні–вересні 2020р. становила 8889 осіб,  померлих  –  13553  особи  проти 9180 та 13400 осіб відповідно у січні–вересні 2019р.    

  

Доходи  населення

 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у жовтні 2020р. становила 182,7 тис. осіб.

У січні–жовтні 2020р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб) становив 9719 грн, що на 11,3% більше, ніж у відповідному періоді 2019р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався на виробництві електричного устатковання, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, у сільському господарстві, сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, сфері транспорту, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищили середній показник по області на 41,6% –  у 1,6 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у будівництві та на виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції (не перевищували 63,9% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–жовтні 2020р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 108,1%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 листопада 2020р. склала 32,8 млн.грн, або 1,6% фонду оплати праці, нарахованого у жовтні 2020р. Упродовж жовтня 2020р. заборгованість збільшилась на 24,2%.

Станом на 1 листопада 2020р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів склала 340,2 тис.грн, що на 13,8% менше, ніж на 1 жовтня 2020р.

На економічно активні підприємства припадає 72,2% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 27,8%.

Основна сума боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (64,2% від загальної суми) та сферу транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (28,3%).

                                                                             

Роздрібна  торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–жовтні 2020р. склав 21576,3 млн.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) до січня–жовтня попереднього року становив 103,5%.

Оборот роздрібної торгівлі у жовтні п.р. порівняно із вереснем зменшився на 2%, з жовтнем 2019р. –  збільшився на 3,7%

 

Капітальні  інвестиції

 

За попередніми даними, у січні–вересні 2020р.  підприємствами та організаціями  області за рахунок усіх джерел фінансування  освоєно 3208,5 млн.грн капітальних інвестицій. Основну частку капітальних інвестицій (96,9% загального  обсягу) освоєно в  матеріальні  активи. Обсяг  капітальних  інвестицій  порівняно  з  січнем–вереснем 2019р.  зменшився на 48,1%.

 

Сільське  господарство

 

Індекс  сільськогосподарської  продукції  у січні–жовтні 2020р. порівняно  з січнем–жовтнем 2019р. становив 97,2%, у тому числі у підприємствах – 94,7%,  у  господарствах  населення  –  98,7%.  Індекс продукції рослинництва становив 95,1%, продукції тваринництва – 100,7%.

Станом на 1 листопада 2020р. культури зернові і зернобобові скошено  та  обмолочено  на  площі  129,1  тис.га (84,4% площ, посіяних під урожай  2020р.),  що  на  9,4%  менше,  ніж  на  відповідну  дату торік. У середньому з  1 га обмолоченої площі одержано по 46,8 ц  зерна,  що на 3,1 ц менше, ніж на 1 листопада 2019р. Картоплі всіма категоріями господарств з площі 59,8 тис.га накопано 998,9 тис.т, що на 0,9% менше, ніж на 1 листопада 2019р.; культур овочевих відкритого грунту з площі 10,1 тис.га отримано  179 тис.т (на 1,8% більше).

За січень–жовтень 2020р. реалізовано на забій 100,5 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,6% більше порівняно з січнем–жовтнем 2019р., вироблено 349,6 тис.т молока (на 3,9% менше) та 502 млн.шт яєць (на 16,9% більше).

За розрахунками, на 1 листопада 2020р. загальна кількість великої  рогатої худоби склала 130,8 тис. голів (на 4%  менше, ніж на 1 листопада 2019р.),   у  т.ч. корів  –  78,4  тис.   (на  3,8% менше); свиней  – 322,8 тис. (на  0,8%  менше),  овець та кіз – 29,4 тис. (на 2,6% менше); птиці всіх видів  –  5187 тис. голів  (на 3,9%  менше).

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, у січні–жовтні п.р. порівняно з січнем–жовтнем 2019р. знизився на 7%, у т.ч продукції рослинництва – на 4,8%, продукції тваринництва – на 11%.

На 1 листопада 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням  культур зернових та  зернобобових,  було  в  наявності 88,5 тис.т зерна, що на 46% менше, ніж на 1 листопада 2019р.  

Промисловість

 

Індекс промислової продукції в області у жовтні 2020р. порівняно з попереднім місяцем та жовтнем 2019р. становив відповідно 93,1% та 91,9%, за підсумками січня–жовтня 2020р. – 92,5%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем–жовтнем 2019р. індекс промислової продукції становив 101,9%, переробній – 95,2%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 77,1%.

Збільшення випуску продукції проти січня–жовтня 2019р. одержано у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції на 13,7%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 9,9%, машинобудуванні – на 6,6%, у добуванні сирої нафти та природного газу – на 2%. Зменшення випуску продукції спостерігалося у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 5,7%), харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 13,1%), у добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів (на 19,5%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 22,3%), у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 23,2%), виробництві, передачі та розподіленні електроенергії (на 23,9%).

Підприємствами області у січні–жовтні 2020р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 48,4 млрд.грн.

 

Будівництво

 

У  січні–жовтні 2020р. обсяг виробленої будівельної продукції  підприємствами  області  склав  2522,7 млн.грн.  Індекс будівельної  продукції  порівняно  з  січнем–жовтнем 2019р.  становив  99%.

Зведення  будівель у січні–жовтні 2020р. порівняно з відповідним періодом  попереднього  року зменшилося на 10,7%, у тому числі житлових – на 22,4%. Водночас зведення нежитлових будівель збільшилося на 1,4%. Індекс будівництва інженерних  споруд  склав  110,2%.

 

Транспорт

 

У січні–жовтні 2020р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 14,5 млн.т вантажів, що на 15,3% більше, ніж у січні–жовтні 2019р. Автомобільним транспортом перевезено 7,3 млн.т вантажів, що на 26,5% більше, ніж у січні–жовтні 2019р., вантажообіг становив 900,4 млн.ткм (на 12,6% менше).

Послугами пасажирського транспорту скористалось 38 млн. пасажирів  або 56,4% обсягу пасажироперевезень у січні–жовтні 2019р.

 Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 512,6  млн.пас.км або або 54,3% від обсягу січня–жовтня 2019р.

 

Зовнішня торгівля товарами та послугами

 

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–вересні 2020р. становили 546,7 млн.дол. США,  імпорту – 455,1 млн.дол. США. Порівняно з січнем–вереснем 2019р. обсяги експорту зменшилися на 18,5%, імпорту – на 23,9%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 91,6 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,20.

Обсяг  експорту  товарів  до  країн  Європейського  Союзу  становив 319,6 млн.дол.  США  або  58,5%  від  загальнообласного  обсягу  експорту  та  зменшився  у  порівнянні  з  січнем–вереснем  2019р.  на  19,5%.

Обсяги експорту послуг підприємствами і організаціями області за 9 місяців 2020р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилися на 19,2%, імпорту – на 16,7% і становили відповідно 42,5 та 17,7 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 24,8 млн.дол. США.

Питома вага країн ЄС у загальнообласних обсягах експорту послуг становила 69,8%, імпорту – 93,5%.

 

Споживчі  ціни

 

За  даними  Державної  служби  статистики  України,  індекс  споживчих  цін  у  жовтні  2020р.  в  Україні  порівняно з  попереднім  місяцем  становив  101,0%,  з  початку  року  –  102,7%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  тимчасово  окупованих  територій у  Донецькій  та  Луганській  областях), в  області – 101,3% та  104,0% відповідно.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь