Яремчанська міська рада
Івано-Франківська область, Надвірнянський район

Пояснювальна записка

Дата: 11.05.2021 10:08
Кількість переглядів: 1345

 1. Перелік матеріалів детального плану території (склад проекту).

Основою для розроблення проекту «Детальний план території окремої земельної ділянки по зміні цільового призначення землі   для будівництва та обслуговування закладу громадського харчування в урочищі Велика Чемериця в с. Микуличин Яремчанської міської ради  Івано-Франківської області» є завдання замовника  – Яремчанська    міська рада, яке видане фізичній особі-підприємцю Василинюк М.М, кваліфікаційний  сертифікат архітектора, серія АА № 002578.

Детальний план на дану територію розроблено на підставі наступних вихідних даних:

Рішення Яремчанської міської ради від 11.03.2021р. № 99-7/2021.пункт №1;

-  Паспортні дані громадянина – Смиковчук Т.В.;

-  Витяг з ДЗК на нерухоме майно - земельну ділянку;

-  Витяг зДРРП на нерухоме майно - земельну ділянку;

-  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно - земельну ділянку;

           -  Викопіювання з генплану с. Микуличин;

-  Топографічний план в масштабі М1:500. виконавець ТзОВ Геоземкадсервіс

 

2.) Опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.

Район розміщення земельної ділянки знаходиться в межах території населеного пункту с. Микуличин згідно генплану.

Проект детального плану території складається з однієї земельної ділянки, кадастровий номер: 2611091501:62:001:0001. Проектована земельна ділянка у власності (Смиковчук Т.В.) прямокутної форми в плані, площа якої складає 0.2500 га і розміщена в урочищі Велика Чемериця в с. Микуличин Яремчанської міської ради  Івано-Франківської області, функціональне призначення згідно діючого генплану – землі житлової садибної забудови. Ділянка обмежена землями такого самого призначення, згідно генлану.

          Проектована земельна ділянка вільна від забудови. Заїзд до земельної ділянки з існучої дороги.

 

            3). Оцінка існуючої ситуації: стан навколишнього середовища, використання території, характеристика будівель, земель, транспорту, озеленення, благоустрою, планувальних обмежень.

           Навколишнє середовище урочища Велика Чимериця  відносно проектованої ділянки вільне від забудови, та інженерних мереж, частково межує з землями для садибної забудови та землями зелених насаджень загального користування.

Планувальні обмеження, наявні на дану земельну ділянку:

 • санітарно - захисні зони від об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, що іонізують випромінюв т.п.                                                  відсутні;                                                                                                                
 • зони санітарної охорони від підземних і відкритих джерел водопостачання, водозбірних і водоочисних споруд, водоводів, об’єктів оздоровчого призначення 

                                                                                                                            відсутні;                                                                                                                                      

           - зони охорони пам’яток культурної спадщини, археологічних територій, історичного ареалу населеного пункту                                                                     – відсутні;

           - прибережні захисні смуги (ПЗС), водоохоронні пункти                            відсутні;

        

  - інші охоронні зони (навколо особливо коштовних природних об’єктів, гідрометеорологічних станцій, уздовж ліній зв’язку, електропередачі, об’єктів транспорту й т. п                                                                                               

- Охоронна зона водозабірної скважини                         -15,00 м

- Охоронна зона локальної очисної споруди (септик)    -5,00 м

           - транзитні інженерні мережі на ділянці                                                  відсутні;                                                           

          - межі червоних ліній вулиць                  – ширина дороги в червоних лініях 15,00 м                                                                                   

                                                                                           (7,50 м від осі проїжджої частини);

          - інші планувальні обмеження                                                                          відсутні;

 

 1. Розподіл територій за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови, яка пропонується

Прийняті проектні рішення у детальному плані території відповідають принципам раціонального використання території, врахування існуючої містобудівної ситуації.  Пропонована поверховість будівлі згідно проекту — 2 поверхи.

Згідно проекту передбачається будівництво  закладу громадського харчування.

Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд на проектованій земельній ділянці — 10,00 м.  Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки — 50%.

5.) Характеристика видів використання території

Основний вид використання територій – для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування) згідно Класифікації видів цільового призначення земель: секція В, розділ 03, підрозділ 03.08.

Доцільністю для розміщення такого будівництва є наступні фактори:

 1. розміщення в межах населеного пункту
 2. діючий генеральний план, села  Микуличин
 3. вільна  від забудови земельна ділянка
 4. вулично-дорожня мережа
 5. впорядкування території, в.т.ч. розміщення громадського закладу.

 

           6.) Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території (проектний план).

Креслення генплану розроблено з урахуванням існуючої містобудівної ситуації – існуюча забудова, мережа вулиць та межі земельної ділянки.

Детальний план території розроблений з метою уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, уточнення параметрів ділянки для розміщення окремих об’єктів будівництва —  закладу громадського харчування.

Основний заїзд передбачений по існуючій селищній вулиці (дорозі).

Креслення генплану розроблено з урахуванням існуючої містобудівної ситуації — наявність існуючої забудови -  забудова на сусідніх ділянках  відсутня.

Проектом передбачено розміщення громадської будівлі – заклад громадського харчування. Пропонована поверховість будівництва — 2 поверхи.

Планувальні обмеження, протипожежні та санітарні розриви передбачено відповідно до нормативних вимог.

 

Автостоянки для постійного та тимчасового користування на 7 паркомісць передбачено на території . Передбачено впорядкування благоустрою та озеленення проектованої земельної ділянки. Відповідно до  ДБН план червоних ліній суміщується з проектним планом. Згідно ДБН Б 1.1-14:2012 п. 7.5. проект ДПТ не потребує проведення експертизи.

Остаточні проектні  вирішення забудови приймаються на стадії «Ескізний проект» для отримання містобудівних умов та обмежень по забудові земельної ділянки.

 1. Переважні, супутні і допустимі види використання територій, містобудівні умови та обмеження

Вид використання територій — згідно класифікації видів цільового призначення земель: секція В, розділ 03, підрозділ 03.08. для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування,

Містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкту будівництва, дивись креслення аркуш ГП-2 “Техніко-економічні показники”.

 

 1. Основні принципи планувально-просторової організації території

Основним принципом планувально-просторової організації території ділянки є максимально ефективне використання площі земельної ділянки, для забезпечення ведення підприємницької діяльності - заклад громадського харчування.

Остаточне розпланування, поверховість  будівлі розробляються на робочій стадії проектування.

 1.    Житловий фонд та розселення

Проектована земельна ділянка  передбачена — для будівництва закладів громадського харчування, відповідно житловий фонд та розселення не передбачено згідно ДБН Б.2.2-12:2019, пункт 6.1.36 – 6.1.40.

 1. Система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів обслуговування.

Пропоноване використання території передбачає влаштування закладу —громадського харчування.

Відповідно створюються робочі місця. При робочому проектуванні будівлі обов’язково виконуються вимоги ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» щодо можливості зручного доступу до будівлі маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю.

 1. Вулична мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту та пішоходів.

Заїзди до проектованої ділянки передбачено по селищній дорозі яку необхідно упорядкувати. Ширина селищної дороги в межах червоних ліній 15м. Зупинки громадського транспорту відсутні.

 

 

 

 

 1. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.

Інженерне забезпечення будівлі передбачається у відповідності до принципів планувально-просторової організації території та згідно державних норм щодо інженерного забезпечення об’єктів будівництва.

 

Водопостачання передбачається від запроектованної водозабірної скважини, з охоронною  зоною 15м, яка розміщується на даній ділянці.

Каналізація — до проектної локальної очисної споруди ( септик) з охоронною  зоною 5м, яка розміщується на даній ділянці.

Газопостачання проектом не передбачене.

Електропостачання — існуюче, від мережі села.

Опалення — індивідуальне (тверде паливо, електроенергія, альтернативні джерела), визначається на стадії робочий проект.

Підключення до існуючих та проектованих мереж виконуються у відповідності до технічних умов, виданих експлуатуючими організаціями.

 

 1. Інженерна підготовка та інженерний захист території,

використання підземного простору.

Інженерна підготовка території передбачає організацію рельєфу із максимальним його збереженням з умовою забезпечення  відводу поверхневих вод відповідно до умов експлуатації.

В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та планувальної організації  території, включено:

- забезпечення відведення поверхневих стічних вод;

- забезпечення проектних відміток в точках перехрещення осей проїздів та в характерних місцях;

- забезпечення мінімального обсягу земляних робіт;

- максимальне збереження природного стану ґрунтів.

Відведення дощових вод - відкрите, зниження рельєфу до газонів та зелених зон.

Ці заходи передбачаються для створення більш сприятливого освоєння території та використання її за функціональним призначенням.

Рельєф ділянки зі значними перепадами висот,  потребує  робіт по організації планування території. Перепад існуючих вертикальних відміток від 1020,126 до 1013,534.

Червоні вертикальні відмітки земельної ділянки ув’язуються з відмітками суміжних територій з метою належного відведення атмосферних опадів та запобігання підтоплення. Навколо будівлі по зовнішньому контуру має бути влаштована відмостка, а на прибудинковій території тверде покриття — мощення тротуарною плиткою для пішоходів.

Перед стадією робочого проектування необхідним є проведення інженерно-геологічних вишукувань на земельній ділянці для встановлення типів ґрунтів, їх властивостей, фізичних характеристик та наявності підземних вод.

 

 1. Комплексний благоустрій та озеленення територій

Згідно генплану с. Микуличин, проектована ділянка межує з територіями зелених насаджень загального користування. Існуючі зелені насадження в межах земельної ділянки оптимально зберігаються. Благоустрій прибудинкової території розробляється на робочій стадії проектування.

 

 1. Заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

В складі даного проекту згідно з «Методичними рекомендаціями із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування» затверджених Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 №296 розроблено «Попередня оцінка документу Державного планування (ДДП), де визначено: негативного впливу на зміну навколишнього стану довкілля, у т.ч. впливу на здоров’я населення не передбачається.

Ділянка знаходиться в  межах населеного пункту с. Микуличин, згідно генплану – землі житлової садибної забудови.  Проектоване цільове призначення земельної ділянки згідно Класифікації видів цільового призначення земель — для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, в даному проекті заклад громадського харчування,  відповідно негативного впливу на зміну навколишнього стану довкілля,  у т. ч. впливу на здоров’я населення  не передбачається.

Стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря не створюється. Об’єкт проектування не чинитиме негативного впливу на соціальне середовище. Створюються комфортні та безпечні умови для проживання місцевого населення.

Сухе сміття та побутові відходи будуть збиратися в переносні сміттєзбірники та вивозитись сміттєвозами згідно з укладеними угодами з комунальними службами по вивезенню побутових відходів.

Проектний об’єкт не належить до списку Е (ДБН А.2.2-1:2003) як об’єкт, що становить підвищену екологічну небезпеку і не вимагає розроблення розділу ОВНС у складі робочого проекту.

 

16.) Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 років до 7 років

Черговість реалізації детального плану території наступна.

 • затвердження проекту детального плану території земельної ділянки сесією Яремчанської міської ради;
 • розроблення проекту землеустрою земельної ділянки;
 • облаштування інженерної інфраструктури на земельній ділянці.

 

 1. Техніко-економічні показники.

Основні техніко-економічні показники дивись креслення аркуш ГП-2 (Техніко-економічні показники).

 

ГАП    _____________________________     М.М. Василинюк

 

5. (Проектний план суміщений з планом червоних ліній)

Микуличин ОНПС ДПТ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь